Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hoeveel Dagen Is 1000 Uur New update

Hoeveel Dagen Is 1000 Uur New update

You are looking for information on the topic “hoeveel dagen is 1000 uur”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ hoeveel dagen is 500 uur, hoeveel dagen is 100 uur, hoeveel dagen is 10000 uur, 140 uur is hoeveel dagen en uren, hoeveel dagen is 200 uur, hoeveel dagen is 400 uur, 120 uur hoeveel dagen, hoeveel dagen is 2000 uur.

View information about the hoeveel dagen is 1000 uur

Information about this question

 • Question: hoeveel dagen is 1000 uur
 • Time: Asked 5 days ago
 • Modified: Asked 11 days ago
 • View: 18090

hoeveel dagen is 1000 uur

1000 uur is gelijk aan 41.6667 dagen (afgerond op 4 decimalen).

Watch videos related to “hoeveel dagen is 1000 uur”

Wilco en de leugendetector | Alles Kids | Afl. 3

Images related to hoeveel dagen is 1000 uur

Found 33 hoeveel dagen is 1000 uur related images.

hoeveel dagen is 500 uur

hoeveel dagen is 100 uur

Hoeveel lesuren heb ik in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Je mbo-studie heeft 1600 uur voor elk studiejaar. Daarbinnen heb je recht op gemiddeld minimaal 1000 uur onderwijs begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijksvorming (bpv). De andere 600 uren besteed je bijvoorbeeld aan huiswerk en zelfstudie.

Onderwijstijd mbo

De overheid heeft bepaald hoeveel verplichte uren onderwijs er zijn in het mbo. De verplichte onderwijstijd gaat uit van lesuren van 60 minuten. Maar de school bepaalt zelf hoeveel minuten een les duurt. Informatie over het onderwijsprogramma staat in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

De onderwijstijd verschilt voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol).

Urennormen mbo

De urennorm van 1600 uren geldt voor de bbl en voor de bol. Van de 1600 uren heb je recht op gemiddeld minimaal 1000 uur onderwijs begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijksvorming (bpv). De andere 600 uren besteed je bijvoorbeeld aan huiswerk en zelfstudie.

Afwijken van de urennormen

Soms kan een opleiding afwijken van het aantal uren dat volgens de wet zou moeten worden gegeven.. De school moet dit dan wel goed onderbouwen en de kwaliteit verzekeren. Dit moet blijken uit onder andere:

 • de tevredenheid van studenten;
 • de tevredenheid van medewerkers en bedrijven;
 • het studiesucces.

Ook moet de studentenraad of medezeggenschapsraad vooraf instemmen met het alternatieve programma van de opleiding. Daarnaast legt het bestuur hierover verantwoording af in het bestuursverslag.

3e leerweg mbo

Ook de erkende private (niet-bekostigde) mbo-opleidingen (bol en bbl) moeten aan de minimumnormen voor onderwijstijd voldoen. Heb jij daar geen behoefte aan? Dan kun je de 3e leerweg doen. Voor de 3e leerweg hoeven erkende private mbo-opleidingen niet aan de urennormen te voldoen. Deze 3e leerweg kan alleen als private (niet-bekostigde) opleiding worden aangeboden.

Vakantiedagen mbo

Als mbo-student heb je geen wettelijk aantal vakantiedagen. Je school bepaalt hoe lang de schoolvakanties zijn op basis van het aantal lesuren.

Klachten over lesuren mbo

Ben je het niet eens met het aantal lesuren dat je van school krijgt? Dan kun je dit bespreken met het schoolbestuur. Komen jullie er samen niet uit? Stuur dan een brief naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. En stuur een kopie ter informatie naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

You can see some more information related to hoeveel dagen is 1000 uur here

Comments

There are a total of 665 comments on this question.

 • 910 comments are great
 • 980 great comments
 • 82 normal comments
 • 47 bad comments
 • 71 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic hoeveel dagen is 1000 uur. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *