Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Groter Of Gelijk Aan Teken Excel Update

Groter Of Gelijk Aan Teken Excel Update

You are looking for information on the topic “groter of gelijk aan teken excel”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ groter of gelijk aan teken windows, groter dan of gelijk aan teken, groter dan of gelijk aan teken toetsenbord, kleiner of gelijk aan teken excel, groter of gelijk aan teken autocad, groter of gelijk aan teken alt code, kleiner of gelijk aan teken windows 10, kleiner of gelijk aan teken.

View information about the groter of gelijk aan teken excel

Information about this question

 • Question: groter of gelijk aan teken excel
 • Time: Asked 40 days ago
 • Modified: Updated 98 minute ago
 • View: 5175

groter of gelijk aan teken excel

In Excel wordt het groter of gelijk aan teken weergegeven als “>=” (zonder aanhalingstekens). Dit teken wordt gebruikt in combinatie met getallen of celverwijzingen om aan te geven dat een bepaalde waarde groter is dan of gelijk is aan een andere waarde.

Bijvoorbeeld, als u in cel A1 het getal 10 heeft en in cel B1 het getal 5, kunt u de formule “=A1>=B1” in cel C1 invoeren. De uitkomst van deze formule zal “WAAR” zijn, omdat 10 groter is dan of gelijk is aan 5. Als u de waarden in cel A1 en B1 omdraait en dezelfde formule gebruikt, zal de uitkomst “ONWAAR” zijn, omdat 5 niet groter is dan of gelijk is aan 10.

Watch videos related to “groter of gelijk aan teken excel”

Greater than equal number | Conditional Formatting using formula in MS Excel 2016

Hoe typ je groter dan of gelijk aan teken?

Het groter dan of gelijk aan teken wordt weergegeven als “≥” en kan als volgt worden getypt:

Op een Windows-pc met numeriek toetsenbord:

 1. Houd de Alt-toets ingedrukt.
 2. Typ “242” op het numerieke toetsenbord (zorg ervoor dat de Num Lock-toets is ingeschakeld).
 3. Laat de Alt-toets los.

Op een Mac:

 1. Houd de Option-toets ingedrukt.
 2. Typ “u2265” op het toetsenbord.
 3. Laat de Option-toets los.

Op veel mobiele apparaten:

 1. Ga naar het toetsenbord van het apparaat.
 2. Zoek naar het symbooltoetsenbord of de numerieke toetsen.
 3. Houd de “>”-toets ingedrukt, totdat het “≥”-teken verschijnt.
 4. Laat de toets los.

Waar plaats je het groter dan teken?

Het groter dan teken “>” plaats je meestal tussen twee waarden om aan te geven dat de ene waarde groter is dan de andere. Bijvoorbeeld: “3 > 2” betekent dat 3 groter is dan 2.

Je kunt het groter dan teken ook gebruiken in programmeertalen zoals bijvoorbeeld in HTML om aan te geven welk element belangrijker is dan het andere. Bijvoorbeeld:

html
<h1>Dit is een grote kop</h1> <p>Dit is een kleinere paragraaf</p>

Hier geeft het groter dan teken aan dat de “h1” kop belangrijker is dan de “p” paragraaf.

Hoe kleiner of gelijk aan typen?

Kleiner of gelijk aan is een vergelijkingsoperator die wordt gebruikt om te bepalen of een waarde kleiner is dan of gelijk is aan een andere waarde. Dit wordt weergegeven met het symbool “<=”.

Als je bijvoorbeeld de vergelijking “x <= y” hebt, betekent dit dat x kleiner is dan of gelijk is aan y. Als x gelijk is aan y of kleiner dan y, dan is de vergelijking waar en wordt er een waarde “true” geretourneerd. Als x groter is dan y, dan is de vergelijking onwaar en wordt er een waarde “false” geretourneerd.

In programmeertalen zoals C, C++, Java en Python wordt “<=” gebruikt om kleiner of gelijk aan te typen in vergelijkingsoperaties.

Images related to groter of gelijk aan teken excel

Found 35 groter of gelijk aan teken excel related images.

groter of gelijk aan teken windows

Het “groter of gelijk aan” teken (≥) kan worden ingevoerd op Windows met behulp van de volgende stappen:

 1. Houd de Alt-toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenblok (niet het gewone toetsenbord) het getal 8805.
 2. Laat de Alt-toets los en het “groter of gelijk aan” teken (≥) zal verschijnen.

Opmerking: als uw toetsenbord geen numeriek toetsenblok heeft, kunt u de speciale tekens invoegen met behulp van de ingebouwde Character Map-tool op uw computer.

groter dan of gelijk aan teken

Het groter dan of gelijk aan teken wordt weergegeven als “>=”. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een waarde groter is dan of gelijk is aan een andere waarde. Bijvoorbeeld: 5 >= 3 betekent dat 5 groter is dan of gelijk is aan 3.

You can see some more information related to groter of gelijk aan teken excel here

Comments

There are a total of 543 comments on this question.

 • 594 comments are great
 • 610 great comments
 • 227 normal comments
 • 110 bad comments
 • 77 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic groter of gelijk aan teken excel. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *