Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Excel Waarde Tussen Twee Getallen Update

Excel Waarde Tussen Twee Getallen Update

Hoe Waarden Tussen Twee Datums In Excel Optellen?

You are looking for information on the topic “excel waarde tussen twee getallen”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ als functie excel tussen 3 waarden, tussen teken excel, verticaal zoeken tussen 2 waarden, als voorwaarden excel tussen 2 waarden, en functie excel, als-functie excel meerdere voorwaarden, aantal als tussen twee waarden, excel formule datum tussen 2 waarden.

View information about the excel waarde tussen twee getallen

Information about this question

 • Question: excel waarde tussen twee getallen
 • Time: Asked 58 minute ago
 • Modified: Asked 59 days ago
 • View: 785

excel waarde tussen twee getallen

Om de waarde tussen twee getallen in Excel te vinden, kun je gebruik maken van de formule:

=MIN(Maximumwaarde, MAX(Minimumwaarde, Testwaarde))

Hierbij is de ‘Testwaarde’ de waarde waarvan je wilt weten of deze tussen de ‘Minimumwaarde’ en ‘Maximumwaarde’ ligt.

De formule werkt als volgt:

 1. De MAX-functie vergelijkt de Testwaarde met de Minimumwaarde en selecteert de hoogste waarde van de twee. Dit is nodig omdat de Testwaarde mogelijk kleiner is dan de Minimumwaarde.
 2. De MIN-functie vergelijkt de waarde uit stap 1 met de Maximumwaarde en selecteert de laagste waarde van de twee. Dit is nodig omdat de Testwaarde mogelijk groter is dan de Maximumwaarde.
 3. Het resultaat van de formule is de waarde die tussen de Minimumwaarde en Maximumwaarde ligt.

Hieronder staat een voorbeeld van hoe je deze formule kunt gebruiken:

Stel dat je wilt weten of het getal 75 tussen 50 en 100 ligt. Dan zou je de formule als volgt gebruiken:

=MIN(100, MAX(50, 75))

De MAX-functie vergelijkt 75 met 50 en selecteert 75 als hoogste waarde. Vervolgens vergelijkt de MIN-functie 75 met 100 en selecteert 75 als laagste waarde. Het resultaat van de formule is dus 75, wat betekent dat het getal 75 tussen 50 en 100 ligt.

Watch videos related to “excel waarde tussen twee getallen”

How to use Vlookup for Giving range to numbers? | Easy Excel Tricks

Hoe kan je inhoud van 2 cellen in Excel vergelijken?

Om de inhoud van twee cellen in Excel te vergelijken, kunt u de functie IF en de operator = gebruiken. Hieronder vindt u de stappen om deze vergelijking uit te voeren:

 1. Typ in een lege cel de volgende formule: =IF(A1=B1,”Ja”,”Nee”)
 2. Pas de celverwijzingen aan aan de cellen die u wilt vergelijken. In dit voorbeeld vergelijken we de inhoud van cel A1 met cel B1.
 3. Als de inhoud van de cellen overeenkomt, zal de formule “Ja” teruggeven, anders zal het “Nee” retourneren.
 4. Druk op Enter om de formule toe te passen en het resultaat te zien.

Je kunt ook andere operatoren gebruiken om de inhoud van cellen te vergelijken, zoals >, <, >= of <=, afhankelijk van de vereisten van je vergelijking.

Hoe deel je 2 getallen in Excel?

Om 2 getallen te delen in Excel, kun je de formule “=getal1/getal2” gebruiken, waarbij “getal1” het dividend is en “getal2” de deler is. Volg deze stappen:

 1. Selecteer de cel waarin je het resultaat van de deling wilt hebben.
 2. Typ het gelijkheidsteken “=” in de cel om aan te geven dat je een formule gaat invoeren.
 3. Typ het getal dat je wilt delen, gevolgd door het deelteken “/” en vervolgens het getal waardoor je het eerste getal wilt delen.
 4. Druk op Enter om het resultaat te krijgen.

Bijvoorbeeld, als je 10 wilt delen door 2, typ je “=10/2” in de cel en druk je op Enter. Het resultaat zou 5 moeten zijn.

Hoe bereken je alles bij elkaar in Excel?

Om alles bij elkaar op te tellen in Excel, kun je gebruik maken van de SUM functie. Deze functie telt de waarden op in een bepaalde selectie van cellen.

Om de SUM functie te gebruiken, volg je deze stappen:

 1. Selecteer de cel waarin je het totaal wilt tonen.
 2. Typ =SUM(
 3. Selecteer de cellen die je wilt optellen door deze met je muis te selecteren, of typ het bereik van cellen (bijvoorbeeld A1:A10) in de SUM functie.
 4. Sluit de functie af met een sluitende haak ) en druk op enter.

De som van de geselecteerde cellen wordt nu weergegeven in de cel waarin je de formule hebt ingevoerd. Je kunt de som ook automatisch laten berekenen door te klikken op het autosom pictogram (∑) op de startpagina van Excel, en vervolgens op enter te drukken.

Je kunt ook verschillende argumenten binnen de SUM functie combineren om meerdere reeksen cellen op te tellen, bijvoorbeeld =SUM(A1:A10,B1:B10). Dit zal de waarden optellen in zowel de cellen A1 tot en met A10 als de cellen B1 tot en met B10.

Images related to excel waarde tussen twee getallen

Found 39 excel waarde tussen twee getallen related images.

Hoe Tel Je Het Aantal Cellen Tussen Twee Waarden Of Datums In Excel?
Hoe Tel Je Het Aantal Cellen Tussen Twee Waarden Of Datums In Excel?
En, Functie - Microsoft Ondersteuning
En, Functie – Microsoft Ondersteuning
Som Indien Tussen Twee Waarden In Excel
Som Indien Tussen Twee Waarden In Excel
Hoe Overeenkomende Gegevens Tussen Twee Waarden In Excel Opvullen En Retourneren?
Hoe Overeenkomende Gegevens Tussen Twee Waarden In Excel Opvullen En Retourneren?
Hoe Waarden Tussen Twee Datums In Excel Optellen?
Hoe Waarden Tussen Twee Datums In Excel Optellen?

als functie excel tussen 3 waarden

Als je wilt controleren of een bepaalde waarde tussen twee andere waarden ligt, kun je de functie “ALS” in Excel gebruiken in combinatie met de logische operator “&” om de voorwaarden te formuleren.

Bijvoorbeeld, als je wilt controleren of de waarde in cel A1 tussen 10 en 20 ligt, kun je de volgende formule gebruiken:

python
=ALS(A1>=10&A1<=20,"Tussen 10 en 20","Niet tussen 10 en 20")

In deze formule controleert de eerste voorwaarde of de waarde in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 10. De tweede voorwaarde controleert of de waarde in cel A1 kleiner is dan of gelijk is aan 20. Als beide voorwaarden waar zijn, retourneert de formule de tekst “Tussen 10 en 20”. Anders retourneert de formule “Niet tussen 10 en 20”.

tussen teken excel

Het tussen teken in Excel is de dubbele punt “:”. Het wordt gebruikt in formules en functies om een bereik van cellen aan te geven.

Bijvoorbeeld, als u het gemiddelde wilt berekenen van de waarden in de cellen A1 tot en met A10, zou u de volgende formule gebruiken: =AVERAGE(A1:A10). Hierbij geeft de dubbele punt tussen A1 en A10 aan dat alle cellen tussen A1 en A10 moeten worden opgenomen in het bereik.

De dubbele punt kan ook worden gebruikt om specifieke rijen en kolommen in een bereik aan te geven. Bijvoorbeeld, als u alleen de waarden in de kolommen A en B wilt opnemen, zou u het bereik als volgt specificeren: A:B. Hierbij geeft de dubbele punt aan dat alle kolommen tussen A en B moeten worden opgenomen in het bereik.

You can see some more information related to excel waarde tussen twee getallen here

Comments

There are a total of 122 comments on this question.

 • 886 comments are great
 • 365 great comments
 • 118 normal comments
 • 152 bad comments
 • 97 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic excel waarde tussen twee getallen. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *