Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Als Functie Met Meerdere Voorwaarden Top 8 Favorites

Als Functie Met Meerdere Voorwaarden Top 8 Favorites

Als.Voorwaarden Functie Uitgelegd In Excel | Excel.Wiki

You are looking for information on the topic “als functie met meerdere voorwaarden”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ als functie excel tussen 3 waarden, als functie excel met tekst, als(en of functie excel combineren), excel als waarde gelijk is aan dan, als functie excel tussen 2 waarden, excel als tussen twee waarden, als excel meerdere voorwaarden, als functie tussen twee waarden.

View information about the als functie met meerdere voorwaarden

Information about this question

 • Question: als functie met meerdere voorwaarden
 • Time: Askeded 100 hours ago
 • Modified: Updated 8 minute ago
 • View: 18908

als functie met meerdere voorwaarden

Een functie met meerdere voorwaarden wordt ook wel een “If-statement” genoemd. Het is een functie die een bepaalde actie uitvoert als aan een of meerdere voorwaarden wordt voldaan.

De syntax van een if-statement is als volgt:

yaml
if voorwaarde_1: actie_1 elif voorwaarde_2: actie_2 elif voorwaarde_3: actie_3 else: actie_4

Hierbij wordt eerst gecontroleerd of aan de voorwaarde_1 wordt voldaan. Als dit het geval is, wordt actie_1 uitgevoerd. Als niet aan de voorwaarde_1 wordt voldaan, wordt de voorwaarde_2 gecontroleerd en als daar aan wordt voldaan wordt actie_2 uitgevoerd. Zo gaat dit door tot de laatste voorwaarde, die wordt gevolgd door de else-statement met actie_4 als default actie.

Hieronder volgt een voorbeeld van een functie met meerdere voorwaarden in Python:

python
def beoordeel_persoon(leeftijd, gewicht): if leeftijd >= 18 and gewicht >= 50: return "Deze persoon mag stemmen en heeft een gezond gewicht" elif leeftijd >= 18 and gewicht < 50: return "Deze persoon mag stemmen maar heeft ondergewicht" elif leeftijd < 18 and gewicht >= 50: return "Deze persoon mag niet stemmen maar heeft een gezond gewicht" else: return "Deze persoon mag niet stemmen en heeft ondergewicht"

In dit voorbeeld wordt aan de hand van de leeftijd en het gewicht van een persoon beoordeeld of deze persoon mag stemmen en of hij of zij een gezond gewicht heeft. De functie beoordeel_persoon neemt twee parameters (leeftijd en gewicht) en geeft een bijbehorende boodschap terug aan de hand van de if-statement.

Watch videos related to “als functie met meerdere voorwaarden”

Excel – ALS.DAN | OF | EN

Hoeveel voorwaarden kun je toevoegen in een als voorwaarden functie?

Het hangt af van de programmeertaal die wordt gebruikt, maar over het algemeen kunnen er meerdere voorwaarden worden toegevoegd aan een “if”-statement. In de meeste programmeertalen kunnen meerdere voorwaarden worden gecombineerd met behulp van logische operators zoals “and” en “or”.

Bijvoorbeeld, in Python kan een “if”-statement er als volgt uitzien:

yaml
if condition1 and condition2 and condition3: # do something

Hier worden drie voorwaarden gecombineerd met behulp van de “and”-operator. Dit betekent dat de code binnen de “if”-statement alleen wordt uitgevoerd als alle drie de voorwaarden waar zijn.

Over het algemeen is het echter een goed idee om het aantal voorwaarden in een “if”-statement beperkt te houden om de leesbaarheid en het begrip van de code te verbeteren.

Hoe de als functie gebruiken?

De ALS-functie (Engels: “VLOOKUP” functie) is een functie in Microsoft Excel die wordt gebruikt om een waarde te zoeken in een tabel op basis van een opgegeven zoekwaarde. Hieronder volgen de stappen om de ALS-functie te gebruiken:

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat wilt weergeven.
 2. Klik op het tabblad “Formules” en zoek de categorie “Zoeken en verwijzen”.
 3. Klik op de functie “ALS” in deze categorie. Er verschijnt een dialoogvenster.
 4. In het veld “Zoekwaarde” voert u de waarde in waarop u wilt zoeken.
 5. In het veld “Tabelmatrix” selecteert u het bereik van cellen waarin de zoekwaarde moet worden gezocht.
 6. In het veld “Kolomindex_getal” geeft u het nummer van de kolom op waaruit u het resultaat wilt halen. Het nummer van de eerste kolom in de tabelmatrix is 1, het nummer van de tweede kolom is 2, enzovoort.
 7. Klik op “OK” om de functie toe te passen.

Als er een overeenkomst wordt gevonden tussen de zoekwaarde en de tabelmatrix, geeft de ALS-functie het resultaat terug dat overeenkomt met de opgegeven kolomindex. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, geeft de functie de waarde “#N/B” terug.

Hoe werkt SOM als functie?

SOM staat voor Self-Organizing Map, wat een neurale netwerkarchitectuur is die wordt gebruikt voor onbewaakt leren en datamining. Het is een vorm van clustering, waarbij de SOM een tweedimensionaal rooster van knooppunten of “neuronen” creëert, waarbij elk knooppunt is verbonden met de invoergegevens.

Het proces van de SOM kan als volgt worden beschreven:

 1. Randomiseer de gewichten van de knooppunten in het SOM-rooster.

 2. Selecteer een invoerpatroon en bepaal welk knooppunt in het SOM-rooster het meest overeenkomt met het invoerpatroon. Dit kan worden gedaan door het vinden van het knooppunt met de laagste Euclidische afstand tot het invoerpatroon.

 3. Pas de gewichten van het geselecteerde knooppunt en zijn naburige knooppunten aan om ze meer op het invoerpatroon te laten lijken. Dit wordt gedaan door de gewichten van de knooppunten in de richting van het invoerpatroon te verschuiven en de gewichten van de naburige knooppunten enigszins aan te passen.

 4. Herhaal stappen 2 en 3 voor elk invoerpatroon in de dataset.

Door deze stappen te herhalen, worden de knooppunten in het SOM-rooster geleidelijk georganiseerd in clusters die de structuur van de invoergegevens weerspiegelen.

Het resultaat van de SOM is een tweedimensionaal rooster van knooppunten, waarbij elk knooppunt overeenkomt met een cluster van invoergegevens. De SOM kan worden gebruikt om visualisaties van de gegevens te genereren, en kan ook worden gebruikt voor patroonherkenning en voorspellende modellering.

Images related to als functie met meerdere voorwaarden

Found 26 als functie met meerdere voorwaarden related images.

Als.Voorwaarden, Functie - Microsoft Ondersteuning
Als.Voorwaarden, Functie – Microsoft Ondersteuning
Als.Voorwaarden, Functie - Microsoft Ondersteuning
Als.Voorwaarden, Functie – Microsoft Ondersteuning
Als Functie In Excel Met Meerdere Voorwaarden | Geneste Formule
Als Functie In Excel Met Meerdere Voorwaarden | Geneste Formule
Als.Voorwaarden Functie Uitgelegd In Excel | Excel.Wiki
Als.Voorwaarden Functie Uitgelegd In Excel | Excel.Wiki

als functie excel tussen 3 waarden

Als je in Excel wilt controleren of een celwaarde tussen 3 specifieke waarden ligt, dan kun je de volgende formule gebruiken:

=ALS(EN(A1>1,A1<5),”Tussen 1 en 5″,ALS(EN(A1>5,A1<10),”Tussen 5 en 10″,”Niet tussen 1 en 10″))

In deze formule wordt eerst gecontroleerd of de waarde in cel A1 tussen 1 en 5 ligt met behulp van de EN functie. Als dit het geval is, wordt de tekst “Tussen 1 en 5” weergegeven. Als de waarde in cel A1 niet tussen 1 en 5 ligt, wordt er gecontroleerd of de waarde tussen 5 en 10 ligt. Als dit het geval is, wordt de tekst “Tussen 5 en 10” weergegeven. Als de waarde niet tussen 1 en 10 ligt, wordt de tekst “Niet tussen 1 en 10” weergegeven.

Je kunt deze formule aanpassen aan de specifieke waarden die je wilt controleren door de getallen 1, 5 en 10 te vervangen door de gewenste waarden.

als functie excel met tekst

Er zijn verschillende functies in Excel die werken met tekst, hier zijn enkele voorbeelden:

 1. LEFT: deze functie geeft de eerste n tekens van een tekststring terug. Het eerste argument is de tekststring en het tweede argument is het aantal tekens dat u wilt retourneren. Bijvoorbeeld, =LEFT(“Excel is geweldig”, 5) zal “Excel” teruggeven.

 2. RIGHT: deze functie geeft de laatste n tekens van een tekststring terug. Het eerste argument is de tekststring en het tweede argument is het aantal tekens dat u wilt retourneren. Bijvoorbeeld, =RIGHT(“Excel is geweldig”, 7) zal “geweldig” teruggeven.

 3. MID: deze functie geeft een gedeelte van een tekststring terug, beginnend bij een bepaald startpunt en voor een bepaald aantal tekens. Het eerste argument is de tekststring, het tweede argument is het startpunt en het derde argument is het aantal tekens dat u wilt retourneren. Bijvoorbeeld, =MID(“Excel is geweldig”, 7, 2) zal “is” teruggeven.

 4. CONCATENATE: deze functie combineert verschillende tekststrings tot één tekststring. U kunt meerdere argumenten opgeven, die worden gecombineerd in de volgorde waarin u ze invoert. Bijvoorbeeld, =CONCATENATE(“Excel”, ” is”, ” geweldig”) zal “Excel is geweldig” teruggeven.

 5. SUBSTITUTE: deze functie vervangt een bepaalde tekst in een tekststring door een andere tekst. Het eerste argument is de tekststring, het tweede argument is de tekst die u wilt vervangen en het derde argument is de tekst waarmee u het wilt vervangen. Bijvoorbeeld, =SUBSTITUTE(“Excel is geweldig”, “geweldig”, “fantastisch”) zal “Excel is fantastisch” teruggeven.

You can see some more information related to als functie met meerdere voorwaarden here

Comments

There are a total of 264 comments on this question.

 • 35 comments are great
 • 388 great comments
 • 232 normal comments
 • 141 bad comments
 • 11 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic als functie met meerdere voorwaarden. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *