You are here: Home » Tin Tức » Vai trò của nguồn nhân lực

Vai trò của nguồn nhân lực

 

Nguồn lực con người luôn là vấn đề quan trọng quyết định sức mạng của đất nước đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt đất nước muốn giàu mạnh thì phải dựa vào bản thân, sức lao động sáng tạo của con người. Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế cũng khẳng định tầm quan trọng của con người.

a) Xét đối tượng quản trị NNL là NLĐ với tư cách là những cán bộ công nhân viên trong tổ chức và các vấn đề liên quan như: Công việc, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ đối với tổ chức thì vai trò NNL là vai trò của con người trong quá trình phát triển của tổ chức:

– Con người là yếu tố không thể thiếu trong quá trình hoạt động của tổ chức: Một bộ máy muốn hoạt động cần có sự tham gia của con người, một tổ chức không thể chỉ có một cá nhân là người đứng đầu, có lãnh đạo thì phải có nhân viên. Một bộ máy muốn hoạt động đạt hiệu quả cao cần có sự phối kết hợp giữa mọi người trong tổ chức cùng thực hiện mục tiêu chung mang lại lợi ích cho cả một tập thể

vai trò của nguồn nhân lực

vai trò của nguồn nhân lực

Xem thêm:

Vai trò của phát triển nguồn nhân lực

Khu công nghiệp là gì

hợp tác xã là gì

– Con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội: Trong xã hội con người muốn tồn tại cần phải lao động để tạo ra của cải vật chất. Con người cũng có những nhu cầu nhất định về mặt tình thần. Muốn đạt được những nhu cầu ấy con người cần tự mình làm việc sản xuất ra của cải vật chất.

b) Xét với góc độ quản trị NNL trong tổ chức thì quản trị nhân lực quyêtd định sự thành công hay thất bại trong hoạt động của tổ chức.

Quản trị NNL tốt giúp tổ chức khai thác tiềm năng của con người nâng cao hiệu quả công việc đồng thời nó cũng tạo ra cơ hội phát triển cho chính NLĐ

Quản trị NNL đóng vai trò trung tâm trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra của tổ chức. Bởi lẽ con người là mấu chốt của mọi vấn đề. Dó đó quản trị con người tốt thì tổ chức đó sẽ phát triển tốt.

Một tổ chức muốn hoạt động hiệu quả cần tái cấu trúc lại từ việc sắp xếp lại nguồn lực về vật chất, sắp xếp lại công tác nhân lực theo hướng gọn nhẹ, năng động nhất trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Do đó việc sắp xếp, tìm kiếm người bố trí vào đúng vị trí, đúng cương vị là điều mà các tổ chức quan tâm. Cũng với sự phát triển của khoa học công nghệ và những thay đổi của nền kinh tế thị trường buộc các nhà quản trị phải biết thích ứng. Do đó việc tuyển chọn, điều động, sắp xếp, đào tạo nhân lực trong tổ chức đạt hiệu quả tối ưu là điều mà tổ chức quan tâm.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vu: nhan viet thue luan van , Viết thuê luận án tiến sĩ , viết bài tiểu luận … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.