You are here: Home » Tin Tức » Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp

Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp

     

Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm hmột khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.

Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp

Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp

Các bài có thể xem thêm

vai trò của nguồn nhân lực

phân loại kỹ năng sống

        Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng nhưng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

        Rủi ro cho vay hay rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro tín dụng.

        Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng các luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể thực hiện đầy đủ cả về số lượng và thời hạn (Theo A. Saunder và H. Lange, 1997)

        Một khi ngân hàng nắm giữ tài sản sinh lợi, rủi ro xảy ra khi khách hàng sai hẹn, có nghĩa là khách hàng không thanh toán vốn gốc và lãi theo thỏa thuận. Rủi ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần và thị giá của vốn xuất phát từ việc khách hàng không thanh toán hay thanh toán trễ hạn (Timothy W.Koch, 1995).

        Căn cứ vào Khoản 01 Điều 02 của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN thì: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.

        Như vậy, rủi ro cho vay xảy ra ở tất cả các đối tượng khách hàng, trong đó có khách hàng doanh nghiệp. Rủi ro cho vay với khách hàng doanh nghiệp phát sinh trong trường hợp Doanh nghiệp không trả được đầy đủ cả gốc lẫn lãi của khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn cho ngân hàng, khi đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vu:  nhan viet luan van thac si , làm thuê luận án tiến sĩ , dịch vụ viết tiểu luận thuê … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.