Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn lời cam đoan mẫu và đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn Luật hình sự của chúng tôi.

Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

Đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

1.1.Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự…. 6

1.1.1.Khái niệm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự…………………… 6

1.1.2.Đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự………………….. 14

1.2.Mối liên hệ giữa trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự với các nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự……………………………………………………………………………………………….. 18

1.2.1.Mối liên hệ với nguyên tắc suy đoán vô tội…………………………………….. 19

1.2.2.Mối liên hệ với nguyên tắc xác định sự thật của vụ án……………………. 20

1.2.3.Mối liên hệ với nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm…. 21

1.2.4.Mối liên hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự…………………………………………………………… 23

1.3.Khái quát về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam……………………………………………………………………………………….. 24

1.4.Pháp luật của một số nước trên thế giới về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự           28

KẾT LUẬN CHƯƠNG I……………………………………………………………………………….. 31

Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn đọc đề cương luận văn Luật hành chính

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ…………………………………… 32

2.1.Trong giai đoạn khởi tố, điều tra………………………………………………………… 32

2.1.1.Giai đoạn khởi tố……………………………………………………………………………. 32

2.1.2.Giai đoạn Điều tra………………………………………………………………………….. 36

2.2.Giai đoạn truy tố…………………………………………………………………………………. 54

2.3.Giai đoạn xét xử………………………………………………………………………………….. 56

KẾT LUẬN CHƯƠNG II……………………………………………………………………………… 63

CHƯƠNG III: THỰC TIỄN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHỨNG MINH VỤ ÁN HÌNH SỰ

3.1. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự      64

3.1.1. Những kết quả đạt được…………………………………………………………………. 64

3.1.2. Hạn chế về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng         66

3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế……………………………………………………………… 73

3.2. Giải pháp góp phần nâng cáo hiệu quả trách nhiệm chứng minh vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng………………………………………………………………………………………………. 81

3.2.1. Giải pháp đối với các quy định của pháp luật……………………………….. 81

3.2.2.  Giải pháp đối với các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh               83

3.2.3. Giải pháp khác………………………………………………………………………………. 86

KẾT LUẬN CHƯƠNG III……………………………………………………………………………. 88

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………. 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….. 91

Xem thêm: https://linkhay.com/link/2279367/de-cuong-luan-van-luat-kinh-te-luan-van-phap-luat-ve-canh-tranh-tai-viet-nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *