You are here: Home » Tin Tức » Kinh nghiệm về thu – chi và quản lý quỹ BHXH của các nước trên thế giới

Kinh nghiệm về thu – chi và quản lý quỹ BHXH của các nước trên thế giới

1. Kinh nghiệm về thu – chi và quản lý quỹ BHXH của Philippin

Hệ thống BHXH của Philippin là một trong những hệ thống với mức độ bao phủ BHXH khá rộng lớn. Đây là một cơ quan chính phủ ít thực hiện việc thay đổi hệ thống cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên hệ thống này lại luôn nâng cap dịch vụ cho khách hàng.

Hiện nay, ở Philippin việc thực hiện những chế độ BHXH cho NLĐ được gọi chung là hệ thống an sinh xã hội (viết tắt là SSS)

Hệ thống quản lý an sinh xã hội của Philippin hiện nay là một cơ quan độc lập tự quản thực hiện chính sách theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý là cơ quan hoạch định chính sách có quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại luật An sinh xã hội.

Có thể xem thêm các bài viết sau:

Vai trò của công tác thu BHXH

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay

Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cho vay

Hội đồng quản lý SSS có quyền trình tổng thống để thông qua sửa đổi hoặc huỷ bỏ các quy định và quy chế hiện hành, thực hiện các quy chế và điều khoản của luật An sinh xã hội. Đồng thời thành lập một quỹ phòng xa cho các thành viên. Đây là quỹ tự nguyện của chủ SDLĐ và mọi NLĐ, lao động tự do và các đối tượng tham gia tự do khác nhằm chi trả trợ cấp cho các thành viên và gia đình họ.

Ngoài ra SSS cho phép các hợp tác xã và các hiệp hội đăng ký với các cơ quan chính phủ để làm chức năng như đại lý thu, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên của mình với điều kiện là SSS uỷ quyền cho nghiệp đoàn hoặc hiệp hội đó.

Đặc biệt, hệ thống An sinh xã hội Philippin có một chiến lược phát triển đại lý thu đã đạt được rất nhiều thành công. Nhằm tạo điều kiện cho những NLĐtự do và những người tham gia chế độ BHXH tự nguyện trong việc đóng phí bảo hiểm và trả các khoản vay. Hệ thống An sinh xã hội Philippin đã cho phép bên thứ ba được làm đại lý thu cho mình. Sau khi ký kết thoả thuận người tham gia bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm tại hơn 600 đại lý của tập đoàn giải pháp thông tin – một công ty tư nhân thực hiện việc thu tiền cho cả một số ngành công cộng khác như bưu chính viễn thông và bảo hiểm.

Hệ thống An sinh xã hội cũng đã ký kết một thoả thuận tương tự với Ngân hàng phát triển Philippin, một tập đoàn do nhà nước sở hữu và quản lý cho phép ngân hàng này được liên kết cùng họ trong việc thu phí bảo hiểm và thu các khoản vay của người Philippin lao động ở nước ngoài.

Hệ thống SSS dự định tiếp tục mở rộng các kênh thu nộp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tham gia đóng bảo hiểm của các nhóm đối tượng là NLĐ tự do, người tham gia chế độ bảo hiểm  tự nguyện và người Philippin ở nước ngoài.

Hệ thống An sinh xã hội đã được gia tăng đáng kể về số thu thậm chí còn vượt chỉ tiêu đặt ra. Điều này tạo điều kiện cho họ thực hiện việc lắp đặt các trang thiết bị thu ngân ở 41 văn phòng chi nhánh của hệ thống trên toàn quốc để thu phí bảo hiểm và các khoản vay nợ và triển khai 300 nhân viên kế toán nhằm bảo đảm sự tuân thủ luật An sinh xã hội của chủ SDLĐ cũng như các báo cáo về NLĐ và việc thực hiện chuyển tiền thu nộp đóng BHXH.

2. Kinh nghiệm về thu – chi và quản lý quỹ BHXH của CHLB Đức

Đức là nước đầu tiên thiết lập BHXH bắt buộc. Tuy nhiên sự phát triển của BHXH được thực hiện từng bước.Trong công tác tổ chức thực hiện thu BHXH ở Đức, tổ chức phân quyền và chủ động của các quỹ là đặc tính của hệ thống được thành lập vào cuối thế kỷ 19. Mức đóng được chia sẻ theo các thể thức đa dạng theo các nhánh, giữa những người được bảo hiểm và người sử dụng lao động. Chính phủ hỗ trợ thêm cho một số nhánh.

Ở Đức có haichế độ quản lý BHXH đối với NLĐ. Mọi hoạt động thu đóng góp, chi trả trợ cấp cũng như giải quyết các khiếu kiện trong lĩnh vực bảo hiểm đều được một trong 2 cơ quan này thực hiện với các đối tượng tương ứng:

Thứ nhất, cơ quan bảo hiểm tuổi già liên bang quản lý BHXH đối với nhân viên và cán bộ.

Thứ hai, cơ quan quản lý BHXH đối với công nhân gồm 18 văn phòng khu vực

Cơ quan bảo hiểm tuổi già trung ương cũng đóng vai trò bù trừ như đối với quỹ hưu trí của công nhân

Tất cả các thể chế quản lý các chế độ bảo hiểm tuổi già khác nhau do các cơ quan của luật công vận hành theo nguyên tắc tự quản.

3. Kinh nghiệm về thu – chi và quản lý quỹ BHXH của Mỹ

BHXH là một bộ phận của An sinh xã hội Mỹ. Nhóm chương trình BHXH được chi trả từ các quỹ BHXH được đóng góp bởi NLĐ, người SDLĐ và những người tự doanh, họ sẽ nhận được trợ cấp bảo hiểm khi đủ điều kiện như về già, ốm đau, bệnh tật, mất khả năng lao động… bao gồm các chương trình hưu trí, BHYT và bảo hiểm việc làm khác. Đối tượng hưởng lợi nhất của BHXH là người già (người về hưu) chiếm tới 63,15% trong tổng số người nhận BHXH. Năm 2013, trung bình mỗi người Mỹ nhận được tiền hưu trí hàng tháng là 1074 USD và được trả BHYT hàng năm là 898 USD/ người/ năm.

Ở Mỹ, BHXH mang một ý nghĩa khá riêng biệt, BHXH nước này mô tat các hệ thống phúc lợi được điều hành hoặt bảo trợ bởi chính phủ và được gây quỹ chủ yếu từ những đóng góp của người lao động và chủ của họ nhằm hỗ trợ người nghèo.

Quỹug đóng góp của người lao động và chủ của họ nhằm hỗ trợ người nghèo. trợ bởi chính phủ và được gây quỹ chủ yếu từ nh người nhận  gồm các chương trình hưu trí, BHYTthu đóng góp của người lao động và chủ của họguu đóng góp của người lao động và chủ uỹ BHXH dùng để chi trả bảo hiểm cho người hưởng lợi và các chi phí qugười lao động và chủ . Thcác chi phí qugười lao động và chủ uỹ M Thcác chi phí qugười lao động và chủ uỹ BHXH dùng để chi trả bảo hiểm cho ngD Thcác chi phí qugười lao động và chủ uỹ BHX khó khăn do sự gia tăng đối tượng nhận trợ cấp, đặc biệt là tăng số người nghỉ hưu. Dự báo trong 10 năm tới sThcác chi phí qugười lao động và chủ uỹ BHX khó khăn do sự gia tăng đối tượng nhận trợ cấp, đặc biệt là tăng số người nghỉ hưu. Dự báo, trong đó có các biện pháp chống thất thu BHXH như: BHXH có quycó các biện pháp chống thất thu BHXH như:ăn do sự gia tăng đối tượng nhận trợ cấp, đặc biệt là tăng số người nghỉ hưu. Dự báo trong 10 năm tớiưu trí, BHYT vhia sẻ theo các thể thức đa dạng theo các nhánh,dân sự, hình sự (tùy theo mức độ).

Bên cạnh đó, BHXH cũng có quyền yêu cầu các tổ chức liên quan tiến hành kiểm toán, tịch thu và bán tài sản của DN hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh của DN. Thậm chí tuyên bố DN phá sản để thu hồi tiền trốn, nợ tiền đóng BHXH để nhập vào quỹ BHXH.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vu:  dich vu lam luan van tot nghiepdịch vụ spss , làm tiểu luận thuê … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.