You are here: Home » Tài Liệu » Khái niệm và nội dung chiến lược marketing

Khái niệm và nội dung chiến lược marketing

1 Khái niệm chiến lược marketing

Trong kinh doanh, để đạt được mục tiêu nào đó thì doanh nghiệp có rất nhiều phương án lựa chọn khác nhau. Nhưng doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc kỹ việc lựa chọn các phương án để có thể chọn cho mình một phương án tối ưu nhất. Phương án được doanh nghiệp lựa chọn phải liên quan đến nhóm khách hàng cụ thể, các phương pháp truyền thông và cơ cấu tính giá. Việc lựa chọn một phương án hành động từ nhiều phương án khác nhau gọi là chiến lược marketing.

“Chiến lược marketing đó là sự lựa chọn phương hường hành động từ nhiều phương án khác nhau liên quan đến các nhóm khách hàng cụ thể các phương pháp truyền thông ,các kênh phân phối và cơ cấu tính giá.Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng đó là sự  kết hợp giữa các thị trường mục tiêu và marketing hỗn hợp.

2 Nội dung xây dựng chiến lược marketing

Lựa chọn thị trường mục tiêu

* Phân đoạn thị trường

Thị trường bao gồm những người mua.Họ khác biệt nhau về nhu cầu ,lứa tuổi,giới tính, nghề nghiệp ,văn hoá ,cách ứng xử  đối với các kích thích marketing. Chiến lựoc chia cắt một thị trường lớn thành các thị trường nhỏ theo các tiêu thức nhất định gọi là phân đoạn thị trường .Đối với mỗi phân đoạn thị trường ta có thể đưa ra những sản phẩm dịch vụ và sự phối hợp sản phẩm khác nhau.

Việc phân đoạn thị trường được chia làm hai bước

-Chia toàn bộ thị trường thành các đoạn có những đặc tính chung.

-Chọn lọc các đoạn thị trường mà doanh nghiệp có khả năng khai thác, phục vụ tốt nhất .

Cơ sở củaviệc phân đoạn thị trường :dựa vào 7 tiêu thức

-Phân đoạn theo địa lý:Đây là cơ sở phân đoạn được sử dụng rộng dãi nhất trong nghành khách sạn -du lịch .Phân đoạn theo địa lý nghĩa là chia thị trường thành các nhóm khách hàng có cùng vị trí địa lý. các khu vực này có thể rất rộng lớn có thể nhỏ hẹp.

-Phân đoạn theo dân số học:Phân đoạn theo dân số học nghĩa là chia các thị trường dựa theo các thống kê được rút ra từ những thông tin điều tra dân số bao gồm độ tuổi ,giới tính,thu nhập, hộ gia đình,nghề nghiệp, trình độ văn hoá .

-Phân đoạn theo mục đích chuyến đi :là việc chia thị trường du lịch và khách sạn theo mục đích cơ bản theo chuyến đi của của khách hàng.Việc sử dụng cơ sở phân đoạn này rất rộng dãi.Các cơ sở lưu trú,nhà hàng,đại lý du lịch ,hàng không và các tổ chức marketing điểm du lịch thường sử dụng phương pháp này như một phần cần thiết trong công việc phân đoạn.

-Phân đoạn theo đồ thị tâm lý:Hình thức phân đoạn này gần đây đã trở nên phổ biến.Đồ thị tâm lý là sự phát triển các hình thái tâm lý của khách hàng và những đánh giá của cơ sở tâm lý học về lối sống nhất định.Phân đoạn theo đồ thị tâm lý là một phương pháp tinh tế hơn so với phân đoạn theo địa lý, dân số học và mục đích chuyến đi và còn được coi là công cụ tiên đoán hữu hiệu về hành vi của khách hàng. Một trong những bất lợi của phương pháp này là thiếu sự thống nhất trong biện pháp phân đoạn, điều đáng lưu ý nữa là nó không thể dùng cho chính mình.

-Phân đoạn theo hành vi :Là việc chia khách hàng thành các cơ hội sử dụng của họ những lợi ích được tìm kiếm, địa vị của người sử dụng,mức giá ,sự trung thành với nhãn hiệu,giai đoạn sẵn sàng mua hàng và thái độ đối với sản phẩm và dịch vụ.Nói cách khác nó sử dụng thông số nào đó về quả khứ hiện tại của khách hàng hoặc những hàng vi có thể xảy ra đối với một loại sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó hay nhãn hiệu nào đó.

-Phân đoạn theo sản phẩm: Phân đoạn theo sản phẩm dùng một số khía cạnh của dịch vụ để phân loại khách hàng. Đây là phương pháp phổ biến trong nghành lữ hành và khách hàng.Phân đoạn theo sản phẩm chính là việc định hướng sản xuất,phân đoạn theo sản phẩm chỉ có ích khi những người sử dụng điển hình một dịch vụ nào đó có các đặc trưng khác với những người không sử dụng hoặc có thể tiếp cận một cách trực tiếp thông qua sử dụng một hình thức quảng cáo nhất định .

-Phân đoạn theo kênh phân phối: Là cách phân chia các khâu trung gian phân phối sản phẩm thương mại và du lịch chứ không phải là chia nhóm khách hàng .Là việc chia các khâu trung gian lữ hành hay các doanh nghiệp du lịch theo các chức năng và theo những đặc tính chung mà nhóm chức năng cùng có.Đây là phương pháp hữu dụng làm cho các nhóm kênh phân phối thích hợp ,đáp ứng đúng các thị trường mục tiêu.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.