Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hoe Doe Je Keersommen Onder Elkaar New update

Hoe Doe Je Keersommen Onder Elkaar New update

You are looking for information on the topic “hoe doe je keersommen onder elkaar”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ cijferend vermenigvuldigen met 2 cijfers, cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen, cijferend vermenigvuldigen met 3 cijfers, vermenigvuldigen oefenen, cijferend delen, cijferend vermenigvuldigen werkblad, keer sommen, delen onder elkaar.

View information about the hoe doe je keersommen onder elkaar

Information about this question

 • Question: hoe doe je keersommen onder elkaar
 • Time: Updated 59 days ago
 • Modified: Asked 3 minute ago
 • View: 19152

hoe doe je keersommen onder elkaar

Om keersommen onder elkaar te doen, volg je deze stappen:

 1. Schrijf het eerste getal (het “multiplicand”) bovenaan de kolom.
 2. Schrijf het tweede getal (de “multiplier”) onder het eerste getal.
 3. Plaats een streep onder beide getallen om aan te geven dat je gaat vermenigvuldigen.
 4. Vermenigvuldig het laatste cijfer van de multiplier met het multiplicand en schrijf het resultaat onder de streep.
 5. Plaats een nul onder het eerste cijfer van het resultaat en herhaal de vermenigvuldiging met het multiplicand.
 6. Ga zo door totdat je alle cijfers van de multiplier hebt vermenigvuldigd en schrijf de tussenresultaten onder elkaar.
 7. Tel de tussenresultaten op om het uiteindelijke antwoord te krijgen.

Bijvoorbeeld, als je 12 x 345 wilt uitrekenen, zou je als volgt te werk kunnen gaan:

scss
12 x 345 ----- 60 (2 x 5) 240 (2 x 4, met een 0 eronder) +1200 (2 x 3, met twee nullen eronder) ------- 4140

Het antwoord is dus 4140.

Watch videos related to “hoe doe je keersommen onder elkaar”

Vermenigvuldigen onder elkaar

Hoe moet je keer sommen onder elkaar uitrekenen?

Het uitrekenen van vermenigvuldigingssommen onder elkaar gaat als volgt:

Stap 1: Plaats de getallen onder elkaar, met het te vermenigvuldigen getal bovenaan en het getal waarmee het vermenigvuldigd wordt eronder.

Stap 2: Begin met het vermenigvuldigen van het getal onderaan met de laatste cijfer van het getal bovenaan. Noteer het resultaat onder de horizontale lijn.

Stap 3: Ga verder met het vermenigvuldigen van het getal onderaan met de volgende cijfers van het getal bovenaan, één voor één van rechts naar links. Schrijf de resultaten telkens één plek naar links op de horizontale lijn. Als er een getal rechts naast staat, tel het resultaat van de vermenigvuldiging dan op bij dit getal.

Stap 4: Tel alle resultaten op de horizontale lijn op. Noteer dit eindresultaat onder de horizontale lijn.

Stap 5: Als het product meerdere cijfers heeft, schuif dan alle cijfers één plaats naar links en voeg een nul toe aan de rechterkant. Herhaal stap 2 tot en met 4 totdat je het eindresultaat hebt.

Hieronder vind je een voorbeeld van een vermenigvuldigingssom onder elkaar:

markdown
23 x 14 ----- 322 (dit is 2 x 4) +46 (dit is 2 x 1) ----- 322 (dit is het eindresultaat)

Hoe werkt Keersommen?

Keersommen zijn een wiskundige bewerking die wordt gebruikt om te vermenigvuldigen. Bij een keersom worden twee getallen met elkaar vermenigvuldigd om een product te vinden.

De notatie voor een keersom is meestal als volgt: a x b = c, waarbij a en b de getallen zijn die worden vermenigvuldigd en c het product is.

Als voorbeeld, laten we zeggen dat we de keersom 3 x 4 willen oplossen. We vermenigvuldigen simpelweg 3 met 4 om het product te krijgen:

3 x 4 = 12

Een ander voorbeeld is de keersom 7 x 9. We vermenigvuldigen 7 met 9 om het product te krijgen:

7 x 9 = 63

Het oplossen van keersommen wordt vaak geoefend op school, omdat het belangrijk is om vertrouwd te zijn met vermenigvuldigen en om snel en nauwkeurig te kunnen rekenen. Er zijn verschillende strategieën om keersommen op te lossen, zoals het gebruik van tafels van vermenigvuldiging, het gebruik van herhaalde optelling en het gebruik van handige getallen.

Welke groep keer sommen?

Een groep keer som, ook bekend als een vermenigvuldiging, is een wiskundige bewerking waarbij twee of meer getallen worden gecombineerd om een nieuw getal te produceren dat gelijk is aan het product van de oorspronkelijke getallen.

Bijvoorbeeld, 3 keer 4 is gelijk aan 12, wat betekent dat als je drie groepen hebt van elk vier items, je in totaal twaalf items hebt. Een andere manier om dit te schrijven is 3 x 4 = 12, waarbij het vermenigvuldigingsteken (x) aangeeft dat de twee getallen met elkaar worden vermenigvuldigd.

Dus, een groep keer som is een wiskundige bewerking waarbij getallen worden vermenigvuldigd om een nieuw getal te produceren.

Images related to hoe doe je keersommen onder elkaar

Found 28 hoe doe je keersommen onder elkaar related images.

cijferend vermenigvuldigen met 2 cijfers

Cijferend vermenigvuldigen met 2 cijfers is een methode om twee getallen met twee cijfers met elkaar te vermenigvuldigen. Hieronder volgen de stappen voor het cijferend vermenigvuldigen van twee getallen met twee cijfers:

Stap 1: Plaats de twee getallen onder elkaar, met het tweede getal onder het eerste getal.

Stap 2: Vermenigvuldig het tweede getal met het cijfer in de eenhedenplaats van het eerste getal. Schrijf het resultaat onder de horizontale lijn.

Stap 3: Vermenigvuldig het tweede getal met het cijfer in de tientallenplaats van het eerste getal. Schrijf het resultaat onder de horizontale lijn, maar begin op de tweede positie van links.

Stap 4: Tel de twee resultaten op en schrijf het totaal onder de horizontale lijn.

Stap 5: Herhaal de stappen 2 tot en met 4 voor alle cijfers in het eerste getal.

Stap 6: Tel alle resultaten onder de horizontale lijn op om het uiteindelijke product te vinden.

Hieronder volgt een voorbeeld:

32
x 45

160 (2 x 5 = 10)
640 (2 x 4 = 8, 8 + 1 (van het tiental) = 9)

1440

cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen

Het cijferend vermenigvuldigen van kommagetallen vereist een paar extra stappen ten opzichte van het cijferend vermenigvuldigen van gehele getallen. Hier is een stapsgewijze handleiding om je te helpen:

Laten we bijvoorbeeld de volgende som bekijken: 3,25 x 2,5

Stap 1: Schrijf de som op met de getallen onder elkaar, zoals je zou doen met gehele getallen:

markdown
3,25 x 2,5 ------

Stap 2: Verwijder de komma’s uit de getallen en vermenigvuldig de getallen zoals je zou doen met gehele getallen:

markdown
325 x 25 ------

Stap 3: Voeg nullen toe aan de onderkant van de som zodat de aantallen decimalen gelijk zijn aan het totaal aantal decimalen in de oorspronkelijke som:

markdown
325 x 250 ------

Stap 4: Vermenigvuldig de getallen en voeg de tussenresultaten toe:

yaml
325 6500 ----- 8125

Stap 5: Zet de komma terug op zijn plaats in het antwoord. Het aantal decimalen moet gelijk zijn aan de som van het aantal decimalen in beide oorspronkelijke getallen:

markdown
3,25 x 2,5 ------ 8,125

Het antwoord is dus 8,125.

You can see some more information related to hoe doe je keersommen onder elkaar here

Comments

There are a total of 733 comments on this question.

 • 790 comments are great
 • 295 great comments
 • 315 normal comments
 • 111 bad comments
 • 38 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic hoe doe je keersommen onder elkaar. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *