Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Excel Als Datum Kleiner Dan Vandaag Top 17 Latest Posts

Excel Als Datum Kleiner Dan Vandaag Top 17 Latest Posts

Hoe Voorwaardelijke Datums Kleiner Dan / Groter Dan Vandaag In Excel Opmaken?

You are looking for information on the topic “excel als datum kleiner dan vandaag”. khoaluantotnghiep.net will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://khoaluantotnghiep.net/wiki/ excel als datum ouder dan, excel datum vandaag oplichten, excel als functie tussen 2 waarden, automatische vervaldatum excel, als kleiner dan excel, excel voorwaardelijke opmaak tussen 2 waarden, datum opmaak excel, datum vandaag in cijfers.

View information about the excel als datum kleiner dan vandaag

Information about this question

 • Question: excel als datum kleiner dan vandaag
 • Time: Asked 1 minute ago
 • Modified: Updated 220 hours ago
 • View: 4863

excel als datum kleiner dan vandaag

Om in Excel te controleren of een datum kleiner is dan vandaag, kunt u de functie “VANDAAG” gebruiken in combinatie met een vergelijkingsoperator.

U kunt de volgende formule gebruiken:

=IF(A1<TODAY(),”Ja”,”Nee”)

In deze formule is A1 de cel waarin de datum staat die u wilt vergelijken met de huidige datum. Als de datum in cel A1 kleiner is dan de huidige datum, zal de formule “Ja” weergeven. Als de datum in cel A1 gelijk is aan of groter is dan de huidige datum, zal de formule “Nee” weergeven.

U kunt deze formule aanpassen voor uw specifieke behoeften door de celreferenties en de tekst “Ja” en “Nee” te wijzigen.

Watch videos related to “excel als datum kleiner dan vandaag”

Excel – IF Date is Before or After Another Date | IF Date is Before or After Today

Hoe datum vandaag in Excel?

Om de huidige datum in Excel te krijgen, kunt u de formule “=TODAY()” gebruiken.

 1. Selecteer een cel waar u de datum wilt invoeren.
 2. Typ “=TODAY()” in de cel (zonder aanhalingstekens).
 3. Druk op enter en de huidige datum zal in de cel worden weergegeven.

Als u de weergegeven datum in een specifiek formaat wilt, kunt u het formaat van de cel wijzigen door met de rechtermuisknop op de cel te klikken, “Celeigenschappen” te selecteren en vervolgens het gewenste formaat te kiezen onder het tabblad “Getal”.

Hoe werkt datumnotatie in Excel?

Excel gebruikt een bepaald formaat om datums weer te geven, op te slaan en te berekenen. De datumnotatie in Excel kan verschillen afhankelijk van de taalinstellingen en de versie van Excel die u gebruikt, maar het formaat is over het algemeen vergelijkbaar.

De standaard datumnotatie in Excel is “mm/dd/jjjj” voor Amerikaanse Engelse versies en “dd/mm/jjjj” voor Britse Engelse versies. In deze notatie staat “mm” voor de maand (in numerieke vorm), “dd” voor de dag (in numerieke vorm) en “jjjj” voor het jaar (in viercijferige vorm).

U kunt echter ook andere notaties gebruiken. Bijvoorbeeld, “jjjj/mm/dd” of “jjjj-mmm-dd” (waarbij “mmm” de afgekorte maandnaam is) zijn ook veelgebruikte notaties.

Om datums in Excel in te voeren, typt u de datum in de cel met de gewenste datumnotatie. Excel zal de datumnotatie automatisch toepassen op de ingevoerde datum. Als u een datum wilt wijzigen, kunt u de cel selecteren en de nieuwe datum invoeren.

Excel kan ook rekenen met datums en u kunt datums gebruiken in formules en functies. Bijvoorbeeld, u kunt de formule =TODAY() gebruiken om de huidige datum weer te geven of de functie =DATEDIF() gebruiken om het verschil tussen twee datums te berekenen.

Als u datums wilt opmaken in Excel, kunt u de optie “Datum” kiezen in het menu “Celeigenschappen” of het “Lint”. Hiermee kunt u de notatie wijzigen en aangepaste notaties maken die passen bij uw specifieke behoeften.

Is kleiner dan of gelijk aan Excel?

Ik ben een AI taalmodel en heb geen mening, maar ik kan je vertellen dat Excel een spreadsheet-softwareprogramma is dat wordt gebruikt voor het maken, bewerken en analyseren van gegevens in een tabelvorm. Het is ontworpen om gegevens te ordenen, te manipuleren en te berekenen, en kan ook grafieken en diagrammen maken.

Aan de andere kant is Kleiner Dan een online platform voor samenwerking en projectbeheer dat is ontworpen om teams te helpen bij het organiseren van hun werk en communicatie. Het omvat functies zoals taakbeheer, tijdregistratie en teamplanning.

Dus, terwijl Excel zich richt op het werken met gegevens in een tabelvorm, richt Kleiner Dan zich op het organiseren en beheren van projecten en teams. Het hangt af van het specifieke gebruik en de behoeften van jouw team of organisatie welk programma het beste bij jou past.

Images related to excel als datum kleiner dan vandaag

Found 39 excel als datum kleiner dan vandaag related images.

Gratis Tips Excel - Voorwaardelijke Opmaak, Wanneer Datum Is Overschreden
Gratis Tips Excel – Voorwaardelijke Opmaak, Wanneer Datum Is Overschreden
Hoe Voorwaardelijke Datums Kleiner Dan / Groter Dan Vandaag In Excel Opmaken?
Hoe Voorwaardelijke Datums Kleiner Dan / Groter Dan Vandaag In Excel Opmaken?
Hoe Rijen Markeren Als Datums Zijn Verstreken In Excel?
Hoe Rijen Markeren Als Datums Zijn Verstreken In Excel?
Hoe Voorwaardelijke Datums Kleiner Dan / Groter Dan Vandaag In Excel Opmaken?
Hoe Voorwaardelijke Datums Kleiner Dan / Groter Dan Vandaag In Excel Opmaken?

excel als datum ouder dan

Um in Excel zu prüfen, ob ein Datum älter als ein bestimmtes Datum ist, können Sie die Funktion “WENN” und die Funktion “DATEDIF” verwenden.

Angenommen, das Datum, das Sie überprüfen möchten, befindet sich in Zelle A1 und das Vergleichsdatum befindet sich in Zelle B1. Dann können Sie folgende Formel in einer anderen Zelle verwenden:

=WENN(DATEDIF(A1,B1,”D”)>0,”älter”,”jünger oder gleich”)

Diese Formel berechnet die Anzahl der Tage zwischen den beiden Datumsangaben und gibt “älter” zurück, wenn das Datum in Zelle A1 älter als das Datum in Zelle B1 ist, und “jünger oder gleich”, wenn es gleich oder jünger ist.

Alternativ können Sie auch die Funktion “DATEDIF” alleine verwenden, um die Anzahl der Tage zwischen den beiden Datumsangaben zu berechnen:

=DATEDIF(A1,B1,”D”)

Diese Formel gibt die Anzahl der Tage zurück, die zwischen dem Datum in Zelle A1 und dem Datum in Zelle B1 liegen. Sie können dann diese Zahl mit einer anderen Zahl vergleichen, um zu überprüfen, ob das Datum älter als das Vergleichsdatum ist.

excel datum vandaag oplichten

Om de datum van vandaag op te laten lichten in Excel, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Selecteer de cel of het bereik van cellen waarin u de datum van vandaag wilt laten oplichten.
 2. Klik op het tabblad Start in het lint.
 3. Klik in de groep Stijlen op de knop Voorwaardelijke opmaak en selecteer Nieuwe regel.
 4. In het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel selecteert u de optie “Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt”.
 5. Typ in het vakje onder “Waarden opmaken waar deze formule waar is” de formule: =VANDAAG()
 6. Klik op de knop Opmaak en kies een opvulkleur of een lettertypekleur om de datum op te laten lichten.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Opmaakvoorwaarden te sluiten.
 8. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel te sluiten.

Nu zal de geselecteerde cel of het bereik van cellen met de datum van vandaag worden opgelicht in de door u gekozen opvulkleur of lettertypekleur.

You can see some more information related to excel als datum kleiner dan vandaag here

Comments

There are a total of 467 comments on this question.

 • 812 comments are great
 • 927 great comments
 • 145 normal comments
 • 197 bad comments
 • 61 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic excel als datum kleiner dan vandaag. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *