You are here: Home » Tin Tức » Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học Luật kinh tế

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học Luật kinh tế

Tổng hợp các đề tài luận văn cao học Luật Kinh tế được nhiều người lựa chọn. Đề tài luận văn cao học Luật kinh tế được chúng tôi chọn lọc từ những sinh viên ưu tú của các trường Đại học luật trên cả nước:

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học Luật kinh tế

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học Luật kinh tế

34 đề tài luận văn cao học Luật Kinh tế hay nhất

1. Pháp luật về bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

2. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

3. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện

4. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tại AAA

5. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại

6. Pháp luật đấu thầu đối với việc cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

7. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

8. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

9. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu

10. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Xem thêm: 25 đề tài luận văn cao học Luật Kinh Tế dễ làm

11. Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

12. Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư và thực tiễn áp dụng tại TP AAA

13. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng AAA

14. Pháp luật viễn thông ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

15. Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”

16. Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn thực hiện tại Thành phố AAA

17. Những bất cập của Luật đầu tư 2005 và hướng hoàn thiện

18. Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố AAA

19. Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông

20. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay

21. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

22. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

23. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010

24. Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị

25. Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp

26. Pháp luật về cấp phép đầu tư

27. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh

28. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

29. Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam

30. Pháp luật về tổ chức của ngân hàng thương mại từ thực tiễn của ngân hàng TMCP AAA

31. Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và một số kiến nghị

32. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện AAA

33. Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án qua thực tiễn tại địa bàn huyện AAA

34. Quy chế pháp lý về khu công nghiệp qua thực tiễn tại AAA

Xem thêm: https://plus.google.com/u/0/118278016978955297179/posts/XAh5gcFQJE7

Leave a Reply

Your email address will not be published.